Adatvédelem

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

eOldal

 

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 

A Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

 

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25.

 

 1. Kötelező tájékoztatás

eOldal

e-mail: eoldal@centralmediacsoport.hu

ügyfélszolgálat: +36304347038, hétfő-kedd-csütörtök-péntek 10-16 óra között

Molnár Edit edit.molnar@centralmediacsoport.hu

https://www.eoldal.hu/kapcsolat/

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. a NETHOST s.r.o. (székhely: Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, szerverpark: Casablanca int s.r.o, Praha, GTS thp (tele house papírny) Praha, GTS nagano Praha) társaságnál telepített biztonságos szervereken és székhelyeiken kezeli a személyes adatokat.

 

 1. Az adatkezelés részletei

 

 1. Látogatói adatok

A Felhasználók által létrehozott weboldalak tartalma regisztráció nélkül, esetenként –a Felhasználó döntése nyomán - jelszó ismeretében olvashatóak.

A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, webáruház, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében a Felhasználó minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért. A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. technikai háttér biztosítására és a tárhelyszolgáltatásra tekintettel adatfeldolgozónak minősül.

A naplózásra, cookie-k elhelyezésére vonatkozó rendelkezések az eOldal Felhasználók weboldalai látogatóira is irányadóak.

 

 1. eOldal Profil adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, eOldal név (bejelentkezési felhasználónév).

Csomag előfizetéshez szükséges adatok: számlafizető neve, számlázási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám), számlaküldési email cím, továbbá cégek tekintetében adószám.

A csomag előfizetéshez kapcsolódóan kezelt további adatok: mobilszám, egyéb email cím, cégjegyzékszám.

Postai csekkes fizetési mód választása esetén kezelt további adatok: levelezési név, levelezési cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám).

Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan kezelt további adat: egyedi vásárlási azonosító.

A csomag előfizetési díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul.

eShop webáruház aktiválásához szükséges adatok: név/ cégnév, cím (közterület, irányítószám, település, ország), levelezési cím, email cím, kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma és nyilvántartó jegyző, cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság/hatóság, adószám, ÁFA-alanyiság. Az eShop webáruház aktiválása során további adatok adhatóak meg: EU adószám, telefonszám, fax, tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma és engedélyező hatóság, egyéb nyilvántartó hatóság és nyilvántartásba vételi szám, bankszámlaszám, IBAN és SWIFT kód, egyéb cégadatok, webcím.

A Felhasználó által beállított értesítésekhez további értesítési email cím adható meg.

Nyilvános adatok

A Felhasználói Tartalom keretében megosztott profilképek és egyéb megosztott személyes adatok – a csomagelőfizetéstől és a Felhasználó döntésétől függően – a jelszót ismerő látogatók vagy bárki számára hozzáférhetőek.

Az eShop webáruház üzemeltetője által megadott adatok nyilvánosak.

A nyilvános adatok addig a mértékig törölhetők, amíg egy adat beazonosítható bárki által.

Adatkezelés célja

Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-j), l), o) pont

Adatkezelés időtartama

A felhasználói adatokra vonatkozó adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 30 napig, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. Amennyiben az ingyenes csomag Felhasználója értesítés ellenére legalább 3 hónapig nem lép be fiókjába és Weboldalának látogatottsága havi 20 alatt van, a Central Digitális Média Kft. zárolja a Weboldalt, majd 9 napot követően törli a regisztrációval együtt.

A Central Digitális Média Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a csomag előfizetési díjak fizetésével kapcsolatos adatokat.

 

 

 

 1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

 

Kezelt adatok köre

név, email cím

Adatkezelés célja

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k)

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az ugyfelkapu@eoldal.hu email címen, az ügyfélkapu útján vagy a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen vonható vissza.

 

 

 

 1. Egyéb adatkezelési tudnivaló

 

Címzettek

Az eOldal fejlesztése és technikai hátterének biztosítása során a Websitemaster a.s. (U Trezorky 921/2, 158 00 Prága 5 - Jinonice, Cseh Köztársaság) adatfeldolgozóként jár el.

A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztonságos banki terminálon keresztül biztosítja, melynek során a Central Digitális Média Kft. nem fér hozzá a Felhasználó bankkártya adataihoz.

 

Adathelyesbítés

A felhasználónév (weboldal azonosítására alkalmas elnevezés) kivételével valamennyi felhasználói adat módosítható.

A felhasználói email cím a felhasználói fiókban bármikor módosítható a "Beállítások - Alap - E-mail" menüpont alatt (az email cím módosítását az aktiváló link megküldésével meg kell erősíteni). Az adatok módosítása az ügyfélkapun keresztül is kezdeményezhető. A számlázási és levelezési név és cím, adószám, telefonszám módosítására a csomagrendelés során van lehetőség. Az eShop webáruház üzemeltetői adatok módosítására az "eShop - Beállítások - Szállító adataid" menüpontban van lehetőség. Adathelyesbítés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is.

Adattörlés

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a "Beállítások - Alap - Weboldal törlése" menüpont alatt, valamint az ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. A regisztráció törlése iránti kérelem alapján a Weboldal zárolásra, a törlés aktiválását követő 7 nap elteltével pedig törlésre kerül.

A regisztráció törlésével a weboldal teljes tartalma törlésre kerül.

Adattörlés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is.

 

Ügyfélszolgálat

A Central Digitális Média Kft. az ügyfélkapu részére küldött panaszokat, kérdéseket a csomag lejártáig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adathordozhatóság

A létrehozott weboldal tartalmát a Felhasználó az adminisztrációs felület igénybevételével bármikor lementheti.

Adatbiztonság

A Central Digitális Média Kft. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Naplózott adatok

.A Central Digitális Média Kft. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím .

Az elmúlt 30 perc naplófájlja alapján a rendszer toplistát készít a gyakran látogatott oldalakról

Külső fizetési szolgáltatók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont B) pont

A csomag előfizetési díjak fizetése a Central Digitális Média Kft. Online Partnerkezelő (ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető. AZ OPK rendszer üzemeltetése körében a WEBINFORM Consulting Kft (1025 Budapest, II. Szépvölgyi u 176 .) adatfeldolgozóként jár el.

A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztonságos banki terminálon keresztül biztosítja, melynek során a Central Digitális Média Kft. nem fér hozzá a Felhasználó bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás keretén belül díjfizetés ellenében elérhető részszolgáltatás(ok) is elérhetőek, ezért 2019. szeptember 15. napjától a bankkártyás fizetést lehetővé tevő OTP Mobil Kft.-nek (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) az Európai Unió erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok bevezetéséről szóló 2018/389. számú irányelve, valamint szerződéses kötelezettségeink alapján a folyamat során automatizált módon adatok átadására vagyunk kötelesek. Az OTP Mobil Kft. részére átadásra kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, szállítási és számlázási cím, e-mail cím. Az OTP Mobil Kft. önálló adatkezelőként végez műveleteket az adatokkal, tevékenysége teljesen elkülönül a Szolgáltató tevékenységétől. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásellenőrzés (ún. fraud-monitoring). Az OTP adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato Az adatátadás szükségességéről tájékoztatás itt található: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/EMV_3D_Secure_2.0_szolgaltatassal_kapcsolatos_kerdesek_v2.pdf

A csekkes fizetést a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) biztosítja.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók, és egyéb külső szolgáltatók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont D), E) 2.

 

 1. Cookie tájékoztatás

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználók számára webanalitikai rendszer használatát teszi lehetővé az adott eOldal látogatottsági adatainak méréséhez.

 2. A Felhasználó saját döntése alapján az adott eOldal látogatottsági adatait általa bekötött Google Analytics méréssel is mérheti.

 3. A Szolgáltató hirdetés-kiszolgáláshoz a Google AdSense szolgáltatását veszi igénybe, díjfizetést teljesítő Felhasználók bármilyen hirdetéskiszolgáló rendszert alkalmazhatnak az adott eOldalon.

 4. Cookie-k esetében az adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.

 5. Az alkamazott cokkie-k pontos listájáról a számítógépe böngészőjében találhat adatokat.

 

 1. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogainak gyakorlását az üzemeltető – fent részletezett elérhetőségeire küldött írásbeli megkeresés esetén - abban az esetben is segíti, ha az adatok kezelője az adott eOldalt regisztrált Felhasználó.

 1. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

Segítségre van szükséged? Állunk rendelkezésedre!

+36-1-437-1641ugyfelkapu@eoldal.hu

Jelentkezz be a weboldaladra

 • www..eoldal.hu
  Az oldal neve felhasználónévként is szolgál.
Elfelejtetted a jelszavad?
Kijelentkezés
Betöltés...