Adatvédelem

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

eOldal

 

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

 

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2022. szeptember 30.

 

 1. Kötelező tájékoztatás

eOldal

e-mail: eoldal@centralmediacsoport.hu

ügyfélszolgálat: +36304347038, hétfő-kedd-csütörtök-péntek 10-16 óra között

Molnár Edit edit.molnar@centralmediacsoport.hu

https://www.eoldal.hu/kapcsolat/

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

 

A Central Médiacsoport Zrt. és a Websitemaster a.s. a NETHOST s.r.o. (székhely: Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, szerverpark: Casablanca int s.r.o, Praha, GTS thp (tele house papírny) Praha, GTS nagano Praha) társaságnál telepített biztonságos szervereken és székhelyeiken kezeli a személyes adatokat.

 

 1. Az adatkezelés részletei

 

 1. Látogatói adatok

A Felhasználók által létrehozott weboldalak tartalma regisztráció nélkül, esetenként –a Felhasználó döntése nyomán - jelszó ismeretében olvashatóak.

A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, webáruház, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében a Felhasználó minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért. A Central Médiacsoport Zrt. és a Websitemaster a.s. technikai háttér biztosítására és a tárhelyszolgáltatásra tekintettel adatfeldolgozónak minősül.

A naplózásra, cookie-k elhelyezésére vonatkozó rendelkezések az eOldal Felhasználók weboldalai látogatóira is irányadóak.

 

 1. eOldal Profil adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, eOldal név (bejelentkezési felhasználónév).

Csomag előfizetéshez szükséges adatok: számlafizető neve, számlázási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám), számlaküldési email cím, továbbá cégek tekintetében adószám.

A csomag előfizetéshez kapcsolódóan kezelt további adatok: mobilszám, egyéb email cím, cégjegyzékszám.

Postai csekkes fizetési mód választása esetén kezelt további adatok: levelezési név, levelezési cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám).

A csomag előfizetési díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul.

eShop webáruház aktiválásához szükséges adatok: név/ cégnév, cím (közterület, irányítószám, település, ország), levelezési cím, email cím, kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma és nyilvántartó jegyző, cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság/hatóság, adószám, ÁFA-alanyiság. Az eShop webáruház aktiválása során további adatok adhatóak meg: EU adószám, telefonszám, fax, tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma és engedélyező hatóság, egyéb nyilvántartó hatóság és nyilvántartásba vételi szám, bankszámlaszám, IBAN és SWIFT kód, egyéb cégadatok, webcím.

A Felhasználó által beállított értesítésekhez további értesítési email cím adható meg.

Nyilvános adatok

A Felhasználói Tartalom keretében megosztott profilképek és egyéb megosztott személyes adatok – a csomagelőfizetéstől és a Felhasználó döntésétől függően – a jelszót ismerő látogatók vagy bárki számára hozzáférhetőek.

Az eShop webáruház üzemeltetője által megadott adatok nyilvánosak.

A nyilvános adatok addig a mértékig törölhetők, amíg egy adat beazonosítható bárki által.

Adatkezelés célja

Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-k), n) ,t-x) pont

Jogalap

Az érintett hozzájárulása, valamint a k),t-x) pontok esetében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából

Adatkezelés időtartama

A felhasználói adatokra és regisztrációra vonatkozó adatkezelés az esetleges jogszabályi kötelezettségek, hatósági megkeresések teljesítése céljából 5 hónapig, 2023. június 31-ig tart..

A Central Médiacsoport Zrt. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a csomag előfizetési díjak fizetésével kapcsolatos adatokat.

 

 

 

 

 1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

 

Kezelt adatok köre

név, email cím

Adatkezelés célja

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m)

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az eoldal@centralmediacsoport.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen vonható vissza. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: „eOldal Direkt Marketing”

 

 

 

 

 1. Egyéb adatkezelési tudnivaló

 

Adathelyesbítés

A felhasználónév (weboldal azonosítására alkalmas elnevezés) kivételével valamennyi felhasználói adat módosítható.

A felhasználói email cím a felhasználói fiókban bármikor módosítható a "Beállítások - Alap - E-mail" menüpont alatt (az email cím módosítását az aktiváló link megküldésével meg kell erősíteni). A számlázási és levelezési név és cím, adószám, telefonszám módosítására a csomagrendelés során van lehetőség. Az eShop webáruház üzemeltetői adatok módosítására az "eShop - Beállítások - Szállító adataid" menüpontban van lehetőség. Adathelyesbítés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is.

Adattörlés

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a "Beállítások - Alap - Weboldal törlése" menüpont alatt kezdeményezhető. A regisztráció törlése iránti kérelem alapján a Weboldal zárolásra, a törlés aktiválását követő 7 nap elteltével pedig törlésre kerül.

A regisztráció törlésével a weboldal teljes tartalma törlésre kerül.

Adattörlés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is.

 

Ügyfélszolgálat

A Central Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket a csomag lejártáig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adathordozhatóság

A létrehozott weboldal tartalmát a Felhasználó az adminisztrációs felület igénybevételével bármikor lementheti.

Adatbiztonság

A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

 

Naplózott adatok

.A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, valamint anonimizáást követően statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím .

Az elmúlt 30 perc naplófájlja alapján a rendszer toplistát készít a gyakran látogatott oldalakról

Külső fizetési szolgáltatók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont B) pont

A csomag előfizetési díjak fizetése a Central Médiacsoport Zrt. Online Partnerkezelő (ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető. AZ OPK rendszer üzemeltetése körében a WEBINFORM Consulting Kft (1025 Budapest, II. Szépvölgyi u 176 .) adatfeldolgozóként jár el.

A csekkes fizetést a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) biztosítja.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók, és egyéb külső szolgáltatók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont D), F) 2.

 

 1. Cookie tájékoztatás

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználók számára webanalitikai rendszer használatát teszi lehetővé az adott eOldal látogatottsági adatainak méréséhez.

 2. A Felhasználó saját döntése alapján az adott eOldal látogatottsági adatait általa bekötött Google Analytics méréssel is mérheti.

 3. A Szolgáltató hirdetés-kiszolgáláshoz a Google AdSense szolgáltatását veszi igénybe, díjfizetést teljesítő Felhasználók bármilyen hirdetéskiszolgáló rendszert alkalmazhatnak az adott eOldalon.

 4. Cookie-k esetében az adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.

 5. Az alkalmazott cookie-k pontos listájáról a számítógépe böngészőjében találhat adatokat.

 

Cookie-k pontos megnevezése

Cookie elnevezése

Funkciója

Időtartama

Tárolt adatok, információk

Adatkezelés célja

Jogalap

_ga

Google Analytics azonosító cookie

2 év

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

_gat

 Google Analytics mérés

 1 perc

 egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

_gid

 Google Analytics azonosító cookie

 24 óra

 automatikusan generált alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

PHPSESSID

Munkamenet azonosítása

munkamenet végén törlődik

 

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

cookibar

 

 

 

 

 

 

 1. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogainak gyakorlását az üzemeltető – fent részletezett elérhetőségeire küldött írásbeli megkeresés esetén - abban az esetben is segíti, ha az adatok kezelője az adott eOldalt regisztrált Felhasználó.

 

 1. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési TájékoztatójaAz esetleges kérdéseit az adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címre küldheti. Az adatkezelés és az érintetti jogok részletesen: https://www.eoldal.hu/adatvedelem/