Felhasználási feltételek

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eOldal Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza. A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25. I. Kötelező tájékoztatás eOldal e-mail: eoldal@centralmediacsoport.hu ügyfélszolgálat: +36304347038, hétfő-kedd-csütörtök-péntek 10-16 óra között Molnár Edit edit.molnar@centralmediacsoport.hu https://www.eoldal.hu/kapcsolat/ Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft. Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Levélcím: 1872 Budapest E-mail: info@centralmediacsoport.hu Web: www.centralmediacsoport.hu Telefon: +36 1 437 1100 Fax: +36 1 437 3737 Adószám: 25087886-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-199016 Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. a NETHOST s.r.o. (székhely: Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, szerverpark: Casablanca int s.r.o, Praha, GTS thp (tele house papírny) Praha, GTS nagano Praha) társaságnál telepített biztonságos szervereken és székhelyeiken kezeli a személyes adatokat. II. Az adatkezelés részletei 1. Látogatói adatok A Felhasználók által létrehozott weboldalak tartalma regisztráció nélkül, esetenként –a Felhasználó döntése nyomán - jelszó ismeretében olvashatóak. A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, webáruház, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében a Felhasználó minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért. A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. technikai háttér biztosítására és a tárhelyszolgáltatásra tekintettel adatfeldolgozónak minősül. A naplózásra, cookie-k elhelyezésére vonatkozó rendelkezések az eOldal Felhasználók weboldalai látogatóira is irányadóak. 2. eOldal Profil adatok Kezelt adatok köre A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, eOldal név (bejelentkezési felhasználónév). Csomag előfizetéshez szükséges adatok: számlafizető neve, számlázási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám), számlaküldési email cím, továbbá cégek tekintetében adószám. A csomag előfizetéshez kapcsolódóan kezelt további adatok: mobilszám, egyéb email cím, cégjegyzékszám. Postai csekkes fizetési mód választása esetén kezelt további adatok: levelezési név, levelezési cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám). Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan kezelt további adat: egyedi vásárlási azonosító. A csomag előfizetési díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul. eShop webáruház aktiválásához szükséges adatok: név/ cégnév, cím (közterület, irányítószám, település, ország), levelezési cím, email cím, kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma és nyilvántartó jegyző, cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság/hatóság, adószám, ÁFA-alanyiság. Az eShop webáruház aktiválása során további adatok adhatóak meg: EU adószám, telefonszám, fax, tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma és engedélyező hatóság, egyéb nyilvántartó hatóság és nyilvántartásba vételi szám, bankszámlaszám, IBAN és SWIFT kód, egyéb cégadatok, webcím. A Felhasználó által beállított értesítésekhez további értesítési email cím adható meg. Nyilvános adatok A Felhasználói Tartalom keretében megosztott profilképek és egyéb megosztott személyes adatok – a csomagelőfizetéstől és a Felhasználó döntésétől függően – a jelszót ismerő látogatók vagy bárki számára hozzáférhetőek. Az eShop webáruház üzemeltetője által megadott adatok nyilvánosak. A nyilvános adatok addig a mértékig törölhetők, amíg egy adat beazonosítható bárki által. Adatkezelés célja Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-j), l), o) pont Adatkezelés időtartama A felhasználói adatokra vonatkozó adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 30 napig, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. Amennyiben az ingyenes csomag Felhasználója értesítés ellenére legalább 3 hónapig nem lép be fiókjába és Weboldalának látogatottsága havi 20 alatt van, a Central Digitális Média Kft. zárolja a Weboldalt, majd 9 napot követően törli a regisztrációval együtt. A Central Digitális Média Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a csomag előfizetési díjak fizetésével kapcsolatos adatokat. 3. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés Kezelt adatok köre név, email cím Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k) Adatkezelés időtartama A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig. A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az ugyfelkapu@eoldal.hu email címen, az ügyfélkapu útján vagy a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen vonható vissza. 4. Egyéb adatkezelési tudnivaló Címzettek Az eOldal fejlesztése és technikai hátterének biztosítása során a Websitemaster a.s. (U Trezorky 921/2, 158 00 Prága 5 - Jinonice, Cseh Köztársaság) adatfeldolgozóként jár el. A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztonságos banki terminálon keresztül biztosítja, melynek során a Central Digitális Média Kft. nem fér hozzá a Felhasználó bankkártya adataihoz. Adathelyesbítés A felhasználónév (weboldal azonosítására alkalmas elnevezés) kivételével valamennyi felhasználói adat módosítható. A felhasználói email cím a felhasználói fiókban bármikor módosítható a "Beállítások - Alap - E-mail" menüpont alatt (az email cím módosítását az aktiváló link megküldésével meg kell erősíteni). Az adatok módosítása az ügyfélkapun keresztül is kezdeményezhető. A számlázási és levelezési név és cím, adószám, telefonszám módosítására a csomagrendelés során van lehetőség. Az eShop webáruház üzemeltetői adatok módosítására az "eShop - Beállítások - Szállító adataid" menüpontban van lehetőség. Adathelyesbítés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is. Adattörlés A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a "Beállítások - Alap - Weboldal törlése" menüpont alatt, valamint az ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. A regisztráció törlése iránti kérelem alapján a Weboldal zárolásra, a törlés aktiválását követő 7 nap elteltével pedig törlésre kerül. A regisztráció törlésével a weboldal teljes tartalma törlésre kerül. Adattörlés kérhető a Szolgáltató fenti elérhetőségein is. Ügyfélszolgálat A Central Digitális Média Kft. az ügyfélkapu részére küldött panaszokat, kérdéseket a csomag lejártáig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Adathordozhatóság A létrehozott weboldal tartalmát a Felhasználó az adminisztrációs felület igénybevételével bármikor lementheti. Adatbiztonság A Central Digitális Média Kft. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. Naplózott adatok .A Central Digitális Média Kft. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím . Az elmúlt 30 perc naplófájlja alapján a rendszer toplistát készít a gyakran látogatott oldalakról Külső fizetési szolgáltatók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont B) pont A csomag előfizetési díjak fizetése a Central Digitális Média Kft. Online Partnerkezelő (ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető. AZ OPK rendszer üzemeltetése körében a WEBINFORM Információs Betéti Társaság (1025 Budapest, II. Törökvész utca 108. B. ép. fszt. 1.) adatfeldolgozóként jár el. A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztonságos banki terminálon keresztül biztosítja, melynek során a Central Digitális Média Kft. nem fér hozzá a Felhasználó bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál. A csekkes fizetést a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) biztosítja. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók, és egyéb külső szolgáltatók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont D), E) 2. 5. Cookie tájékoztatás 5.1 A Szolgáltató a Felhasználók számára webanalitikai rendszer használatát teszi lehetővé az adott eOldal látogatottsági adatainak méréséhez. 5.2 A Felhasználó saját döntése alapján az adott eOldal látogatottsági adatait általa bekötött Google Analytics méréssel is mérheti. 5.3 A Szolgáltató hirdetés-kiszolgáláshoz a Google AdSense szolgáltatását veszi igénybe, díjfizetést teljesítő Felhasználók bármilyen hirdetéskiszolgáló rendszert alkalmazhatnak az adott eOldalon. 5.4 Cookie-k esetében az adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése. 5.5 Az alkamazott cokkie-k pontos listájáról a számítógépe böngészőjében találhat adatokat. 6. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogainak gyakorlását az üzemeltető – fent részletezett elérhetőségeire küldött írásbeli megkeresés esetén - abban az esetben is segíti, ha az adatok kezelője az adott eOldalt regisztrált Felhasználó. 7. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

Segítségre van szükséged? Állunk rendelkezésedre!

+36 30 434 7038ugyfelkapu@eoldal.hu

Jelentkezz be a weboldaladra

  • www..eoldal.hu
    Az oldal neve felhasználónévként is szolgál.
Elfelejtetted a jelszavad?
Kijelentkezés
Betöltés...